Arviointi

Tarjoamme arviointiosaamisen ja - kulttuurin vahvistamisen työmenetelmiä asiakasorganisaatioillemme. Kehitämme ja tuemme organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä, tulosten sekä vaikutusten osoittamista. Tarjoamme organisaatioiden käyttöön arviointimenetelmiä ja – koulutusta. Suoritamme ohjelma-arviointeja, hankearviointeja, vaikuttavuusarviointeja, ennakoivaa vaikutusten arviointia ja sisäisen palvelun arviointeja.

Toimimme kotimaassa ja Euroopan unionin alueella.