Johtaminen ja yritysrahoitus

Palvelut

  • Operatiivisen toiminnan tehostaminen
  • Arvoketjujen hallinta
  • Yritysverkostojen kehittäminen
  • Liiketoimintasuunnitelmat ja rahoitus
  • Arvonmääritykset

Operatiivisen toiminnan tehostaminen

Sundconin konsulteilla on pitkä kokemus yritystoiminnan tehostamisesta. Yrityksen operatiivisen toiminnan analysointiin ja kehittämiseen on käytössä menetelmä, jonka avulla voidaan yrityksen toimintaketjut kuvata ja tarkistaa. Tämän pohjalta laaditaan yritykselle optimaalinen prosessiorganisaatio. Tyypillisiä pitkiä yrityksen sisäisiä toimintaketjuja edellyttäviä toiminotja ovat esimerkiksi: markkinointi, myynti, tilaus, alihankinta, valmistus, toimitus, reklamaatio, sopimushallinta, operatiivinen laskenta jne. Toiminnat ja niiden painoarvot ovat varsin yksilöllisiä eri yrityksille ja siten vasta syvällisen perusselvityksen jälkeen voidaan laatia tehokas organisaatio sekä siihen liittyvät prosessien kulut. Näin laaditun arkkitehtuurin pohjalta voidaan määritellä yksityiskohtaisesti yrityksen optimaalinen kokonaisjärjestelmä ja käynnistää kustannustehokkaasti yrityksen informaatiojärjestelmän hankinta.

Hukan poistaminen eli Lean. Hukan poistaminen on jatkuvaa kehittämistä ja kytköksissä päivittäiseen johtamiseen. Työmme lähtökohtana on asiakastarve, jatkuva parantaminen ja päivittäinen johtaminen. Teemme nykytilan kartoituksen, visualisoimme tilanteen ja organisaatio voi aloittaa toiminnan parantamisen.

Arvoketjut ja yritysverkostot

Kilpailutilanteessa ovat vahvimmilla ne yritykset, joiden tuotteiden/palvelujen toimittamisen arvoketju kokonaisuudessaan toimii parhaiten. Yrityksen sisäisen operatiivisen toiminnan, eli jalostusarvon muodostamisen prosessin linkittäminen tehokkaasti arvoketjuun edellyttää yritysten välisten suhteiden hallintaa. Tätä varten on Sundcon kehittänyt verkostoitumisstrategian arvoketjun kehittämiseksi. Sisäisten prosessien yhdistäminen toisen yrityksen sisäisiin prosesseihin onnistuu parhaiten rajapinta-analyysillä ja sen avulla toteutettavilla yhteistoiminta/tilaus-toimitussopimuksilla.

Yritysrahoitus

Sundconin kokeneet konsultit avustavat pk-yrityksiä rahoituksen järjestämisessä. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisessa; liiketoimintasuunnitelman ja informaatiomuistion laatiminen, yrityksen arvon määritys, sijoitusneuvotteluissa avustaminen ja sopimusrakenteiden suunnittelu ovat keskeisimpiä neuvontajohteita.

Hallintatyöskentelyn kehittäminen

Pk-yritysten hallitustyöskentelyn kehittäminen on varsin ajankohtainen aihe juuri nyt Suomessa. Sundcon Oy:n HHJ-tutkinnon suorittaneilla ( www.hhj.fi ) konsulteilla on pitkä kokemus hallitustyöskentelystä ja sen kehittämisestä. Hyvä hallintotapa on nykypäivänä edellytys yrityksen menestykselle ja kasvulle.