Ennakoiva suunnittelu ja sopiminen

koneiden vaatimustenmukaisuuden ja

turvallisuuden varmistamisessa

Ongelmaksi nykyaikaisessa verkottuneessa valmistusprosessissa on osoittautunut sopimus- ja vastuuketjujen hallinta siten, että turvallisuuteen liittyvien säädösten velvollisuudet täyttyvät ja osapuolet ymmärtävät turvallisuusvaatimukset keskenään samalla tavalla. Tämä edellyttää yhtäältä paneutumista direktiiveihin ja niihin liittyviin standardeihin sekä toisaalta kansainvälisen kaupan lakeihin ja sopimuskäytäntöön. Jos eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet ovat epäselviä, turvallisuuden varmistaminen voi jäädä puutteelliseksi. Tällöin joudutaan jälkiselvittelyihin ja korjaaviin toimenpiteisiin ja toisinaan myös tuotannon keskeytyksiin, tuotteiden toimitusten viivästymisiin sekä pahimmissa tapauksissa henkilö- ja esinevahinkoihin. Myöhemmin tehtävät korjaustoimenpiteet aiheuttavat joka tapauksessa odottamattomia lisäkustannuksia.

Matti Sundquist ja Helena Haapio ovat laatineet Työsuojelurahaston tuella julkaisun koneisiin ja koneyhdistelmiin liittyvistä turvallisuusvaatimuksista ja -velvoitteista sekä ennakoivasta sopimisesta vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Erityisen huomion kohteena ovat eri osapuolten turvallisuusvastuut ja velvoitteet toimitettaessa koneita Euroopan talousalueelle mm.:

 • suomalaisten koneenrakentajien turvallisuusvastuut ja -velvoitteet sekä niiden täyttämisestä sopiminen
 • uuden konedirektiivin vaatimukset koneiden ja koneyhdistelmien valmistajille
 • työnantajan vastuu koneiden modernisoinnissa
 • konetoimitusten turvallisuuspuutteiden välttäminen hyvällä projektin hallinnalla sekä ennakoivalla suunnittelulla
 • toimituksiin liittyvien ongelmien välttäminen ennakoivalla sopimisella
 • toimitusten mahdollisten puutteiden ja virheiden seurausten hallinta.

  Näiden teemojen selvitystyö jatkuu, ja kaikki julkaisuun liittyvät kommentit ovat tervetulleita.

  Lisätietoja

  Julkaisun hinta postituskuluineen on 40 €.

  Tilaukset: matti.sundquist@sundcon.fi

  Sundcon Oy on valmis antamaan aiheeseen liittyvää koulutusta ja neuvontaa.