Asiantuntijapalvelut

Teknisen turvallisuuden

asiantuntijapalvelut


Sundcon Oy tarjoaa sekä uusien että käytössä olevien koneiden ja laitteiden turvallisuuteen liittyviä asiantuntijapalveluita.

 • Oletteko suunnittelemassa tai valmistamassa uutta konetta?
 • Oletteko hankkimassa tai myymässä konetta tai laitetta?
 • Oletteko ylläpitämässä, turvallistamassa tai modernisoimassa käytössä olevia koneita tai laitteita?
 • Onko ongelmia koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelussa tai luotettavuuden arvioinnissa?

Näissä tilanteissa tarvitaan tietoja lakisääteisistä vaatimuksista sekä teknisten turvallisuusstandardien tuntemusta. Koska näitä tietoja ei saa teknisten alojen peruskoulutuksessa, tarvitaan turvallisuusalan asiantuntijoiden antamaa täydennyskoulutusta. Sundcon Oy tarjoaa sekä uusien että käytössä olevien koneiden ja laitteiden turvallisuuteen liittyviä asiantuntijapalveluita. Neuvonta perustuu voimassa oleviin uusiin lakisääteisiin vaatimuksiin ja kansainvälisiin standardeihin. Sundcon Oy:n asiantuntemuksen ja asiantuntijaverkoston avulla voidaan räätälöidä yrityksenne toimintaan soveltuvaa koulututusta ja ongelmakohtaista konsultointia.

Sundcon Oy:n asiantuntemuksen erityisaloina ovat mm.:

 • Konedirektiivin soveltaminen ja erityisesti koneen valmistajien ja muiden osapuolten turvallisuusvelvollisuudet koneyhdistelmien toimituksissa
 • Tuotantovälineiden ja -prosessien riskin arviointi ja riskien pienentäminen
 • Koneiden tekniset turvallisuusvaatimukset ja ratkaisuesimerkit
 • Teollisuusautomaation toiminnallinen turvallisuus
 • Koneiden turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät.

Koulutusohjelmia

 1. 1. Koneturvallisuus- Riskin arviointi
 2. 2. Koneturvallisuus- Konedirektiivin soveltamissuosituksia kone- ja laitetoimituksissa
 3. 3. Teollisuusautomaation automaation turvallisuuden suunnittelu - standardi IEC 61508
 4. 4. Koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelu -standardit ISO 13849-1 (ja IEC 62061)
 5. 5. Paperiteollisuuden koneturvallisuus
 6. 6. Koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelu - suunnittelutyökalun SISTEMA käyttö
 7. 7. Koneturvallisuus prosessiteollisuudessa - konedirektiivin soveltamissuosituksia kone- ja laitetoimituksissa
 8. 8. Koneturvallisuus - Työstökoneiden turvallisuus

Tarkemmat ohjelmat ja lisätietoja: Matti Sundquist, puh. 040 7581163, Email.: matti.sundquist@sundcon.fi

Uudet vaatimukset ja uudet teknologiat – osaamista parannettava

Konedirektiivin velvoitteet koskevat jokaista koneen suunnittelijaa, valmistajaa ja maahantuojaa. Vaatimukset koskevat koneiden teknistä rakennetta, vaatimustenmukaisuuden osoittamista ja koneen dokumentaatiota. Konetta ei saa toimittaa markkinoille tai käyttöön otettavaksi Euroopan talousalueella, jos se ei täytä kaikkia direktiivien vaatimuksia. Direktiivien mukainen kone täyttää pääsääntöisesti tekniset turvallisuusvaatimukset myös Euroopan ulkopuolella.

Samalla kun lainsäädäntöä yhdenmukaistetaan niin Euroopassa kuin laajemminkin kansainvälisellä tasolla, menettelytavat ja vaatimukset esitetään yhä enemmän teknisissä standardeissa. Standardit ovat välttämättömiä paitsi tuotteiden ja järjestelmien suunnittelussa sekä vaatimustenmukaisuuden todentamisessa myös uusien menettelytapojen ja teknisten ratkaisujen omaksumisessa. Koneiden riskin arviointi ja riskien pienentäminen helpottuu käyttämällä apuna teknisiä turvallisuusstandardeja.

Kaikissa tuotantokoneissa on nykyisin sähköistä ja elektronista ohjausta. Teollisuusautomaation tullessa yhä monipuolisemmaksi ja monimutkaisemmaksi sekä sen verkottuessa muihin järjestelmiin on keskeisiksi vaatimuksiksi noussut luotettavuuden, turvallisuuden ja tietoturvan varmistaminen. Ilman teollisuusautomaation standardien käyttöä suunnittelun apuna on hyvin vaikeata saada teollisuuden automaatiojärjestelmiä täyttämään niin viranomaisten kuin sopimusosapuoltenkaan vaatimuksia.

Tällöin yritykselle voi tulla vaikeuksia varmistaa edullisimmalla tavalla tuotteen tai järjestelmän vaatimustenmukaisuus. Jos myöskään suunnittelijat eivät tunne oman alansa standardeja, menettää yritys mahdollisuuden käyttää apuna standardeissa olevia nykyisen tekniikan tason mukaisia ohjeita ja valmiita ratkaisumalleja.

Nykyaikaisen tekniikan ja siihen liittyvä turvallisuuden varmistaminen edellyttää monipuolista osaamista. Voidaan todeta, että tällä hetkellä uudet turvallisuusvaatimukset ja niihin liittyvät turvallisuusstandardit ovat edellä koneenrakentajien tämän päivän osaamista. Tämän aukon täyttämiseen tarvitaan täydentävää koulutusta ja tukea koneenrakennusyritysten ja verkottuneen alihankinnan osaamisen kehittämiseen.

Sundcon Oy on antanut tekniseen turvallisuuteen asiantuntijapalveluita seuraavien koulutusyritysten ja muiden organisaatioiden järjestämissä tilaisuuksissa:

 • Teknologiateollisuus ry.
 • Työsuojeluhallinto
 • Metsta ry
 • Prosessiteollisuuden Standardointi ry..
 • Teknisen Kaupan Liitto TKL
 • Inspecta Oy
 • Opiks Oy (ent. Fimtekno)
 • AEL
 • Pohto
 • Frami
 • Seinäjoen Teknologiakeskus
 • Johtamistaidon Opisto
 • IIR
 • Metropolia
 • Säteilyturvakeskus
 • Työterveyslaitos
 • Seinäjoen aikuiskoulutuskeskus
 • Raahen osaamiskeskus
 • Nivalan teknologiakeskus Nitek
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Hyria Koulutus Oy

Yrityskohtaisia asiantuntijapalveluita on annettu vuoden 2000 jälkeen mm. seuraavissa yrityksissä:

 • Metso Paper, Järvenpää
 • Metso Automation Oy, Tampere
 • Machinery Services Oy, Helsinki ja Tampere
 • Maillefer Oy, Vantaa
 • Levypyörä Oy, Nastola
 • Heinolan Sahakoneet Oy, Heinola
 • OS-Automation Oy, Varkaus
 • ABB Services Oy, Vantaa ja Vaasa
 • ABB Drives, Helsinki
 • Vaasa Engineering Oy, Vaasa
 • Siemens Oy, Espoo
 • Vacon Oy, Vaasa
 • Myllykoski Paper Oy, Anjalankoski
 • Loparex Oy, Lohja
 • Atria Suomi Oyj, Kauhajoki
 • Advancetech Oy, Helsinki
 • Pilz Skandinavien K/S, Helsinki
 • Mirka Oy, Pietarsaari
 • ABB Industry, Helsinki
 • Cimcorp Oy, Ulvila
 • Festo Oy, Vantaa
 • Ruukki Oy, Alajärvi ja Raahe
 • Atria Oy, Seinäjoki
 • Fläkt Oy, Espoo
 • Noritek Oy, Vantaa
 • CC Systems Oy, Tampere
 • Machinery Oy, Tampere
 • Andritz Oy, Varkaus
 • Pesmel Oy, Kauhajoki
 • Trafotek, Kaarina
 • Saaris-Sähkö Oy, Pälkäne
 • Andritz Oy, Kotka
 • Raflatac Oy, Tampere
 • Valmet Automotive Oy, Uusikaupunki
 • Metso Power Oy, Tampere
 • Bronto Skylift Oy, Tampere
 • Sandvik Mining and Construction Oy, Lahti
 • Sick Oy, Helsinki
 • Konecranes Service Oy, Hyvinkää
 • Sandvik Mining and Construction Oy, Tampere
 • Andritz Oy, Hollola
 • Fastems Oy, Tampere
 • Nextrom Oy
 • StoraEnso, Lahti
 • Metso Power Oy, Lapua
 • Apex Automation Oy, Kokkola
 • VEK Automation, Kalajoki
 • Ruukki Oyj, Raahe
 • Vaisala Oy, Helsinki
 • UPM-Kymmene Wood Oy, Lahti
 • Energico Oy, Helsinki
 • Metso Minerals Oy, Tampere
 • Pinomatic Oy, Kauhajoki
 • Teollisuuden Voima Oyj, Olkiluoto
 • Teknos Oy, Rajamäki
 • Oy VR-Rata Ab, Helsinki
 • Formeca Oy, Lahti
 • Lamican Oy, Valkeakoski
 • Construction Finland Oy, Lohja
 • Oy Tujuka Ab, Turku
 • Yara Oy, Siilinjärvi
 • Cargotec Oy, Tampere
 • Wärtsilä Finland Oy, Vaasa
 • Epec Oy, Seinäjoki
 • Stresstech Oy, Jyväskylä
 • PG-Solutions, Ulvila
 • Sappi Finland I Oy, Lohja
 • Promecam Group Oy, Ulvila
 • Huber Oy, Hamina
 • Movax Oy, Hämeenlinna
 • Lemminkäinen Oy, Vantaa
 • Porvoon kaupunki
 • Danisco Oy, Kotka
 • UPM Tervasaari, Valkeakoski