Sistema ohjelmistotyökalu

Ohjelmistotyökalu Sistema koneiden

turvatoimintojen suunnitteluun

Koneiden ja koneyhdistelmien ohjausjärjestelmissä käytetään lisääntyvässä määrin monimutkaisia sähköisiä ja elektronisia ohjausjärjestelmiä, jolla on kasvava merkitys koneen kokonaisturvallisuudelle. Järjestelmien laajuuden ja monimutkaisuuden johdosta turvallisuuden varmistamisen menetelmistä tulee varsin raskaita ja ne voivat olla ylivoimaisia pienille ja keskisuurille yrityksille.

Standardi ISO 13849-1

Keväällä 2007 julkaistu standardi ISO 13849-1:2006 (uusittu SFS-EN 954-1) on tarkoitettu helpottamaan koneiden ohjausjärjestelmien suunnittelua. Standardi kattaa kaikki erilaiset teknologiat. Standardissa esitetään ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät elinkaaren vaiheet ja annetaan ohjeita, tietolähteitä ym. vaadittavan suoritustason aikaansaamiseksi. Standardi on tarkoitettu koneiden suunnittelijoille ja niille, jotka yhdistävät ohjausjärjestelmiä koneeseen sekä muille, jotka ovat mukana turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Sistema-ohjelmistotyökalu

Sistema-ohjelmistotyökalu on Saksassa/IFA:ssa (ent. BGIA) kehitetty tietokoneavusteinen suunnittelumenetelmä, joka on tarkoitettu koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnitteluun. Menetelmä perustuu kaikilta osin standardiin ISO 13849-1.

Ohjelmistotyökalun avulla voidaan vertailla erilaisia ohjausjärjestelmäratkaisuja ja tehdä optimointia. Työkalu tekee automaattisesti hankalat luotettavuustekniset laskelmat, jotka perustuvat Markovin dynaamisilla malleilla tehtyihin malliratkaisuihin. Erityisesti työkalun avulla voidaan tunnistaa luotettavuuden kannalta heikoimmat lenkit. Tällöin voidaan kohdentaa tarkasti parannusmenetelmät ja näin nopeuttaa hankkeiden toteuttamista ja säästää kustannuksia.

Järjestelmässä annetaan linkit eri valmistajien komponenttikirjastoihin. Työkalua kehitetään edelleen ja siihen otetaan jatkossa mukaan myös järjestelmän kelpuutuksen menetelmät. Työkaluun kuuluu myös 37 malliesimerkkiä eri turvapiireistä ja -tekniikoista.

Työkalun käytön edut

Standardisointijärjestöillä on tavoitteena vakiinnuttaa ohjausjärjestelmästandardeissa esitettävien menetelmien käyttöä. Tämä on erityisen hyödyllistä käsiteltäessä turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä, koska eri osapuolten taustat ja teknisen tietämyksen tasot vaihtelevat. Luotettavuustekniset tarkastelut vaativat erityistä ammattitaitoa, jota ei useinkaan ole pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Siirryttäessä yhdenmukaisten suunnittelu- ja kelpuutusmenetelmien käyttöön saadaan välitöntä etua kone- ja laitevalmistajille turvallisuuden varmistamisessa:

 • yhdenmukaisten käsitteiden käyttö vähentää väärinkäsityksiä ja karkeita virheitä, jotka voisivat olla etenkin toiminnallisen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamisen kannalta katastrofaalisia

 • dokumenttien laadinta helpottuu, mikä on ensiarvoista toiminnallisen turvallisuuden käytönaikaiseen varmistamiseen ja muutostöihin

 • yhdenmukaisten menetelmien käyttö lisää eri sovellusten vertailukelpoisuutta

 • vaatimustenmukaisuuden varmistaminen helpottuu niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin suuntaan.

 • Työkalun saatavuus ja tekijänoikeudet

  Työkalun käyttö on käyttäjän vastuulla. Työkalu on ns. freeware eli vapaasti ladattavissa rekisteröitymällä Sistema/IFA-verkkosivuilla työkalun käyttäjäksi osoitteessa http://www.dguv.de/ifa/en/pra/softwa/sistema/index.jsp. Ohjelmaan liittyvä komponenttikirjasto: http://www.dguv.de/ifa/en/pra/softwa/sistema/bibliotheken/index.jsp.

  Järjestelmävaatimukset

 • Windows 2000, Windows XP tai Windows VistaMS

 • Internet Explorer 5.0 tai uudempi

 • 30 MB vapaata levytilaa

 • Suositeltava näytön tarkkuus 1024 x 768 tai suurempi.

 • Sisteman suomenkielinen versio

  Työkalu on saatavana useilla kielillä ja se on käännetty myös suomeksi. Suomenkielisen käännöksen on tehnyt Sundcon Oy, joka vastaa ohjelmiston suomenkielisen version ylläpidosta: matti.sundquist@sundcon.fi. Sisteman suomenkielinen versio 1.1.4 ladataan IFA:n verkkosivujen kautta valitsemalla kieleksi suomi asennuksen yhteydessä:
  http://www.dguv.de/ifa/en/pra/softwa/sistema/index.jsp

  Sundcon Oy antaa koulutusta Sistema ohjelmistotyökalun käytöstä.