Osallistuminen standardointiin

Teollisuusautomaation ja

koneturvallisuuden standardointi

Sundcon Oy seuraa kansainvälistä teollisuusautomaation ja koneturvallisuuden standardointia ja antaa niihin liittyviä asiantuntijapalveluja. Sundcon Oy seuraa koneturvallisuuden standardointia aktiivisesti Metsta ry.:n kansallisessa komiteassa TC114 ”Koneturvallisuus”.

Sundcon Oy on mukana muun muassa seuraavissa kansainvälisissä työryhmissä

  • ISO TC199/WG5 "Koneiden riskin arviointi ja suunnitteluperiaatteet"
  • IEC TC 44/WG7 "Koneiden turvallisuuteen liittyvät sähköiset ohjausjärjestelmät"
  • ISO TC199/WG8 "Koneiden turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät"
  • ISO TC/JWG1 01 "Standardien ISO 13849-1 ja IEC 62061 yhdistäminen”

Koneturvallisuuden standardiluettelo (PDF)

Lisätietoja: tekn.lis. Matti Sundquist

Koneiden riskin arviointi ja suunnitteluperiaatteet

ISO TC199/WG5

Työryhmä on yhdistänyt riskin arvioinnin standardin ISO 14121-1 ja riskin pienentämisen standardit ISO 12100-1 ja -2 yhdeksi uudeksi standardiksi ISO 12100. Tämä yhdistäminen tehtiin ilman teknisiä muutoksia. Tekninen raportti ISO 14121-2 “Safety of machinery — Risk assessment — Part 2: Practical guidance and examples of methods” on uusittu ja se on julkaistu suomi-englanti versiona. Siinä esitetään mm. ohjeita riskin arvioinnista, riskin pienentämisen periaatteista sekä menetelmistä.

Työryhmän seuraava hanke on tehdä kartta (Road Map) B-tyypin standardien käytöstä (noin 200 standardia).


Koneiden turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät - IEC

IEC TC44/WG7

Työryhmä on tehnyt muutoksia standardiin IEC 62016 ja nyt työn alla on standardin modifiointi. Pitemmän ajan tavoitteena on standardien ISO 13849-1 ja IEC 62061 yhdistäminen. Standardin IEC 62061 osalta päätettiin edetä kolmessa vaiheessa. Tarkoituksena on yhdistää standardit vuoteen 2018 mennessä. Tämä tehdään työryhmässä JWG1.

-----------------------------------------------------------------

Koneiden turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät - Standardi ISO 13849-1

ISO TC199/WG8

Kuvassa työryhmän jäsenet ensimmäisessä kokouksessaan Saksassa työturvallisuuden tutkimuslaitoksessa IFA (ent. BGIA).

Standardi ISO 13849-1:2006 on tarkoitettu helpottamaan koneiden ohjausjärjestelmien suunnittelua. Standardi kattaa kaikki erilaiset teknologiat. Standardissa esitetään ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät elinkaaren vaiheet ja annetaan ohjeita, tietolähteitä ym. vaadittavan suoritustason aikaansaamiseksi. Standardi on tarkoitettu koneiden suunnittelijoille ja niille, jotka yhdistävät ohjausjärjestelmiä koneeseen sekä muille, jotka ovat mukana turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Standardiin ISO 13849-1 on tehty muutoksia ja nyt sitä modifioidaan. Tarkoituksena on myöhemmin yhdistää standardit IEC 62061 ja ISO 13849-1 (ks. edellä IEC TC44/WG7).

Työryhmä on uusinut koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien kelpuutusta koskevan standardin ISO 13849-2, ja se on julkaistu keväällä 2014 suomi-englanti-versiona.

Koneiden ohjausjärjestelmien suunnitteluun on kehitetty standardin ISO 13849-1 mukainen ohjelmistotyökalu Sistema, joka on käännetty myös suomeksi.