Toiminnallinen turvallisuus

Teknisten järjestelmien

toiminnallinen turvallisuus

Elektroniikan käyttöönotto on tärkein tekninen menetelmä paitsi tuotannon tehostamisessa myös turvallisuuden edistämisessä, mutta toisaalta elektroniikan käyttöönoton myötä tulee tuotantoprosessiin uusia turvallisuusriskejä. Elektroniikan monimutkaisuus ja herkkyys ympäristöolosuhteille lisää vaatimuksia järjestelmän toiminnan oikeellisuuden ja luotettavuuden varmistamiseen sekä ohjelmistojen kehittämiseen ja testaukseen. Riskien hyvä hallinta edellyttää nopeaa uusien tekniikoiden ja menetelmien oppimista. Tämän avuksi on kehitetty toiminnallisen turvallisuuden menetelmä.

Toiminnallisen turvallisuuden lähestymistapa on vähitellen vakiintunut mm. prosessiteollisuudessa, energiasektorilla ja liikenteessä, joissa esiintyy suuronnettomuusvaara tai joissa käyttökatkokset voivat aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä. Kuitenkin kaikilla muillakin teollisuusaloilla lisääntyy automaatio- ja ohjausjärjestelmien yhä laajempi käyttöönotto, jolloin toiminnallisen turvallisuuden varmistaminen uusilla standardoiduilla menettelytavoilla on tullut välttämättömäksi.

Toiminnallinen turvallisuus on standardisoitu kaikkia teknisiä järjestelmiä koskevassa ns. perusstandardissa IEC 61508-1…7. Sen mukaisia sovellusstandardeja on laadittu eri aloille kuten esimerkiksi prosessiteollisuudelle IEC 61511-1…3 ja koneille IEC-EN 62061. Lisätietoja näistä standardeista saa Sesko ry.:n komiteasivuilta SK 65 (Teollisuusautomaation standardit).

Koneiden ohjausjärjestelmien turvallisuutta koskevassa standardissa ISO 13849-1 esitetään yksinkertaistettu menetelmä turvallisuuteen liittyvien ohjaustoimintojen varmistamiseksi. Tämä menetelmä sopii erityisesti sellaisten pienten ja keskisuurten koneenrakentajien käyttöön, joilla on vähäisemmät resurssit ohjausjärjestelmien suunnitteluun, ja jotka siksi käyttävät pääasiassa valmiiksi kelpuutettuja alajärjestelmiä ja komponentteja ohjausjärjestelmän osina. Standardin kelpuutusta koskeva osa ISO 13849-2 on julkaistu suomi-englanti-versiona.

Näiden standardien tuntemus on tarpeen kaikille teollisuusautomaation turvallisuuden varmistamisessa mukana oleville tahoille: automaatiosuunnittelijoille, automaation integraattoreille, prosessisuunnittelijoille, koneen rakentajille, konejärjestelmien ja laitosten käyttäjille jne.

Toiminnallisen turvallisuuden käyttöönotossa yrityksissä olisi otettava huomioon erot erityyppisten automaatio- ja ohjausjärjestelmien välillä, esimerkiksi koneautomaatio vs. prosessiautomaatio, ja myös yrityksen koko, automaatio- ja ohjausjärjestelmien laajuus ja monimutkaisuus, laatujärjestelmien taso, henkilöstön osaaminen jne.

Toiminnallisen turvallisuuden kehitysvaiheet (Arno Götz, 10th TÜV Rheinland International Symposium: http://www.tuvasi.com)

Standardin ISO 13849-1 soveltamisesta käytäntöön on tehty ohjeita, mm.:

  • IFA (ent. BGIA): saksan ja englannin kieliset versiot
  • Sistema ohjelmistotyökalu: saksan, englannin ja suomen kieliset versiot