Turvaväylät

Teollisuusautomaation tiedonsiirtoliikenne - Turvaväylät

Sundcon Oy on toimittanut ja Inspecta Koulutus Oy on kustantanut teollisuuden turvaväyliä käsittelevän kirjan. Tämä teollisuusautomaation tiedonsiirtoliikennettä käsittelevä kirja on tarkoitettu selvittämään suomen kielellä turvallisuuteen liittyvien järjestelmien väylätekniikkaa.

Lähtökohtana kirjassa on riskin hallinta ja siinä yhteydessä esitellään riskin arviointia, riskin pienentämistä turvatoimintojen avulla sekä siihen liittyviä säädöksiä ja standardeja. Kirjassa esitellään yleisimpiä kenttäväyliä ja niihin perustuvien turvaväylien soveltamista turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin. Lisäksi esitetään tietoja ja soveltamisohjeita turvaväylien valintaan, asennukseen ja kunnossapitoon. Kirjassa esitettävät ratkaisut ja ohjeet perustuvat aikaisemmin tehtyihin selvityksiin teollisuuden turvaväylistä, ajankohtaiseen kansainväliseen tutkimukseen sekä käytännön kokemuksiin.


Kirjan tavoitteena on vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Milloin on edullista hankkia ohjelmoitava järjestelmä?
  • Milloin on edullista käyttää kenttäväyliä?
  • Milloin tarvitaan turvaväyliä?
  • Miten turvaväylät liittyvät kokonaisturvallisuuteen?
  • Mitkä ovat turvaväylän valintakriteerit?
  • Miten turvaväylät asennetaan?
  • Miten hallitaan ja varmistetaan turvallisuus uuden väylätekniikan asennuksessa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa?
  • Voiko langatonta tiedonsiirtoa käyttää turvatarkoituksiin?
  • Miten eri järjestelmät sopivat yhteen?

Kirja on tarkoitettu teknisten järjestelmien, kuten koneyhdistelmien (konelinjojen, tuotantosolujen ja laitosten) sekä muiden niitä vastaavien teknisten prosessien ohjausjärjestelmien suunnittelijoille sekä niille, jotka asentavat ohjausjärjestelmiä koneisiin. Kirja sopii myös käytössä olevien koneiden ja koneyhdistelmien modernisointia tekevien henkilöiden käyttöön.

Työsuojelurahasto on antanut tukea kirjan käsikirjoituksen laatimiseen. Kirjan toimittamisesta on vastannut Sundcon Oy ja kustantamisesta Inspecta Koulutus Oy.